Інвалідність та інклюзія

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПЗПСП ЩОДО МІЖСЕКТОРАЛЬНИХ ТЕМ

Діти та сім’ї можуть жити з широким спектром обмежень: фізичних, когнітивних, інтелектуальних та психосоціальних.

Прочитайте короткий виклад нижче або перейдіть до повного посібника.

Діти та сім’ї можуть жити з широким спектром обмежень: фізичних, когнітивних, інтелектуальних та психосоціальних. Однак усі види інвалідності підвищують ризик дискримінації, ізоляції та порушення прав дітей. Ці ризики можуть призвести до сегрегації, ізоляції, обмеження самостійності дітей, загрози їхній фізичній і психічній цілісності та високого рівня стресу.1

Доступні заходи з ПЗПСП повинні виявляти та усувати поведінкові, середовищні, інституційні, фінансові та комунікаційні бар’єри, які заважають дітям та особам, які здійснюють догляд за ними, брати участь у відповідних програмах. З дітьми та особами, які здійснюють догляд за ними, з обмеженими можливостями слід консультуватися з самого початку розробки програми та на всіх етапах програмного циклу.

[1] IASC (2019) Guidelines on inclusion of persons with disabilities