Основний посібник з ПЗПСП

Як ми інтегруємо ПЗПСП у наші програми?

Ми починаємо зі змістовної участі. Усі зацікавлені сторони в громаді (включно з дітьми та людьми з обмеженими можливостями) повинні брати повноцінну, етичну та змістовну участь у всіх аспектах реалізації комплексних програм. Тому на кожному етапі реалізації програм мають використовуватися доступні, ґендерно-чутливі та дружні до дітей матеріали і процеси.

Див. Посібник ЮНІСЕФ з питань ПЗПСП та участі для отримання додаткової інформації про те, як забезпечити конструктивну участь..

Як ми забезпечуємо безпеку дітей при реалізації програм ПЗПСП?

Ми беремо на себе відповідальність за безпеку дітей у наших програмах. Багато видів діяльності з ПЗПСП передбачають обмін конфіденційною інформацією, що може підвищити ризик жорстокого поводження з дитиною з боку тих самих працівників гуманітарних організацій, які повинні їй допомагати. Усі співробітники, волонтери та партнери Save the Children несуть відповідальність за безпеку (або захист) дітей під час усіх заходів, що проводяться на рівні сектору, а також у будь-який час, коли ми контактуємо з дітьми.

Основні міркування щодо забезпечення захисту в рамках заходів і програм з ПЗПСП див. у посібнику «Захист».

Догори

crowd of people

Як ми включаємо принципи ПЗПСП у розробку програм?

Ми інтегруємо принципи ПЗПСП на кожному етапі. Міркування щодо ПЗПСП повинні посилювати та доповнювати реалізацію програм на рівні сектору. Це передбачає розробку комплексної теорії змін, яка узгоджує між собою ПЗПСП та секторальні результати. Також заохочується задоволення потреб у ПЗПСП маргіналізованих осіб і груп у рамках більш загальних, комплексних секторальних заходів.

Див. розділ «Планування та розробка програм» для отримання інформації про конкретні кроки для розробки програми, яка відповідає цілям ПЗПСП.

Приклади заходів з ПЗПСП, які Ви можете інтегрувати у свою секторальну програму, див. у розділі «Секторальні рекомендації з ПЗПСП».

 

Як ми задовольняємо потреби з ПЗПСП з точки зору конкретного контексту?

Ми забезпечуємо відповідність програм та заходів конкретному контексту. Як і інші програми, програми та заходи з ПЗПСП є найбільш успішними, коли вони:

 • Доречні з точки зору відповідної культури та конкретного контексту;
 • Реалізуються з використанням місцевих мов, засобів і структур;
 • Спираються на місцеві знання, досвід і здорові механізми подолання труднощів.

До процесу контекстуалізації слід залучати національний персонал, волонтерів та членів громади (в тому числі дітей з обмеженими можливостями та здорових).

Див. Додаток 1. Методична записка: контекстуальна та культурна адаптація ресурсів ПЗПСП, що містить конкретні вказівки щодо типів змін та коригувань, які Ви можете внести для контекстуалізації програм та ресурсів ПЗПСП.

Догори

 

Як ми відстежуємо та оцінюємо успіх програм ПЗПСП?

Ми працюємо разом над вимірюванням узгоджених нами показників. При моніторингу та оцінці програм ПЗПСП організація Save the Children керується Загальною концепцією моніторингу та оцінки психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайних ситуацій1 Міжвідомчого постійного комітету. В ідеалі партнери по гуманітарним організаціям повинні визначити пріоритети та узгодити спільні показники, щоб покращити узгодженість систем моніторингу, оцінки, підзвітності та навчання ПЗПСП в організаціях і секторах.

У розділі «Моніторинг, оцінка, підзвітність, навчання та дослідження» Методологічного посібника наведено приклади показників та засобів їх перевірки, які можна адаптувати або переформулювати, щоб відобразити конкретний тип роботи з ПЗПСП та бажані результати.

Догори

people around table

Як ми адвокуємо комплексні програми ПЗПСП?

Ми націлені на ключових осіб, які приймають рішення, для більшого впливу. Save the Children заохочує як внутрішню, так і зовнішню адвокацію для просування якісних програм ПЗПСП у всій діяльності та всіх секторах. Внутрішня адвокація заохочує партнерів, регіональні та національні організації до підвищення потенціалу та якості комплексних програм ПЗПСП. Зовнішня адвокація сприяє бюджетній, політичній та законодавчій підтримці ПЗПСП на національному та міжнародному рівнях.

Для ознайомлення з передумовами, ключовою інформацією, меседжами та рекомендаціями, якими можна керуватися в адвокації діяльності з ПЗПСП, див. документ «Позиційний документ з ПЗПСП організації Save the Children».

Догори

Як ми можемо більше дізнатися про комплексні програми ПЗПСП?

Ознайомтеся з основними ресурсами. Перегляньте наступні ресурси для отримання додаткових рекомендацій щодо включення ПЗПСП у програмний цикл:

Догори

 

Як ми співпрацюємо з іншими для інтеграції ПЗПСП?

Як ми співпрацюємо з партнерами у сфері ПЗПСП?

Першочергово ми надаємо пріоритет партнерським відносинам. Успішна інтеграція ПЗПСП залежить від розвитку та координації взаємодоповнюючих партнерських відносин між різними формальними та неформальними службами і постачальниками послуг. Save the Children несе відповідальність за те, щоб організації-партнери мали можливості та кваліфікації для здійснення проектної діяльності таким чином, щоб максимізувати їхній досвід, підтримувати нові напрямки та можливості реагування в проектній діяльності, а також сприяти зміцненню довіри.

Для отримання інформації щодо кроків, яких можуть вживати регіональні та національні організації для сприяння та підтримки інтеграції партнерів у сфері ПЗПСП, див. у розділі «Партнерство» Методологічного посібника.

Для отримання інформації щодо визначення функціональних обов’язків, необхідних для інтеграції ПЗПСП, а також заходів, які можуть підтримати у здійсненні таких функціональних обов’язків, див. розділ «Кваліфікації та зміцнення потенціалу» Методологічного посібника.

 

Як ми комунікуємо з іншими секторами щодо ПЗПСП?

Ми домовляємося про те, як будемо здійснювати комунікацію. Успішна інтеграція ПЗПСП залежить від цілеспрямованості як осіб, що реалізують заходи з ПЗПСП, так і інших секторальних учасників. Життєво важливо, щоб особи, які відповідають за ПЗПСП, та інші секторальні учасники регулярно  спілкувалися, щоб досягти порозуміння з таких питань:

 • Переваги комплексних програм ПЗПСП;
 • Стартові майданчики для інтеграції;
 • Мова і термінологія, пов’язані з ПЗПСП та інтеграцією.

У розділі «Кроки з інтеграції ПЗПСП у різні сектори» Методологічного посібника викладено основні рекомендації, яких мають дотримуватися всі сектори при інтеграції ПЗПСП у свої програми.

 

Як залучати представників громади до програм ПЗПСП?

Ми поважаємо існуючі позитивні практики. Залучення та відповідальність громади є критично важливими для успішної інтеграції ПЗПСП. Громади та сім’ї мають існуючі формальні та неформальні системи підтримки дітей та осіб, які здійснюють догляд за ними. Важливо скласти перелік та мапувати існуючі підходи, потенціал, ресурси та структури, які є наявні у громаді, щоб посилити позитивну практику, яка традиційно використовується.

Для отримання інформації щодо кроків із залучення існуючих структур громади та ключових зацікавлених сторін (таких як чоловіки та діти), до реалізації програм ПЗПСП див. у розділі «Мобілізація громади на шляху до співучасті» Методологічного посібника.

Як ми повинні залучати координаційні механізми до програм ПЗПСП?

Ми долучаємося до існуючих координаційних зусиль. Стратегія організації Save the Children у сфері ПЗПСП надає особливого значення участі в міжвідомчій координації та пов’язаних з нею координаційних механізмах, у тому числі на національному та міжнародному рівнях. Беручи активну участь у координаційних механізмах, Ви можете співпрацювати з іншими задля:

Див. розділ «Координація» Методологічного посібника, щоб визначити координаційні групи у Вашому випадку та способи, за допомогою яких ці групи можуть посилювати програми ПЗПСП.

 

Як ми можемо посилити шляхи перенаправлення для участі у програмах ПЗПСП?

Ми пояснюємо, як будемо працювати разом. Однією з сильних сторін комплексних програм є те, що вони можуть полегшити ідентифікацію, перенаправлення та кейс-менеджмент для осіб і сімей з груп ризику. Розробка або зміцнення функціональних шляхів перенаправлення для участі у програмах відбувається за допомогою таких заходів:

 • Складення карт та координація з усіма наявними службами в різних секторах та відомствах;
 • Розробка індивідуальних комунікаційних планів для інформування персоналу та учасників комплексних програм ПЗПСП про наявні шляхи перенаправлення.

Приклади секторальних служб, які можуть бути включені в систему перенаправлення для участі в програмах ПЗПСП (і навпаки), див. у розділі «Мета інтеграції ПЗПСП до інших секторальних заходів» Методологічного посібника.

 

Як ми можемо більше дізнатися про співпрацю в рамках програм ПЗПСП?

Ознайомтеся з ключовими ресурсами. Перегляньте наступні ресурси для отримання додаткових рекомендацій щодо співпраці з іншими особами в рамках підтримки програм ПЗПСП:

Догори

Які ресурси нам потрібні для реалізації комплексних програм ПЗПСП?

Ми плануємо та формуємо бюджет відповідно до контексту. Весь персонал і діяльність, пов’язані з розробкою, адаптацією, впровадженням та оцінкою комплексних програм ПЗПСП, повинні бути забезпечені належними ресурсами. Це включає наявність фінансування відповідно до часових рамок програми, включаючи статті витрат на проведення оцінок та ініціатив з постійного моніторингу, оцінки та навчання (MEAL). Там, де ресурси обмежені, акцент слід робити на ініціативах на рівні громад, а не на тих, що знаходяться на верхніх рівнях піраміди заходів у сфері ПЗПСП.

Для ознайомлення з переліком персоналу та заходів з ПЗПСП, які необхідно фінансувати в рамках комплексних програм, див. «Мінімальний пакет послуг з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (МПП ПЗПСП)».

Як ми можемо більше дізнатися про забезпечення ресурсами?

Ознайомтеся з основними ресурсами. Перегляньте наступні ресурси для отримання додаткових рекомендацій щодо забезпечення персоналу та матеріалів для реалізації програм ПЗПСП:

 

Догори

Як створити команду, здатну інтегрувати ПЗПСП?

Які ключові ролі та обов’язки необхідні для реалізації комплексних програм ПЗПСП?

Нам потрібно, щоб кожна особа  виконувала відведену їй роль. Інтеграція вимагає командного підходу, коли багато партнерів об’єднують свої різноманітні навички та знання для зміцнення ПЗПСП на рівні програм і послуг усіх секторів. Реалізація комплексних програм вимагає наявності персоналу, який:

 • Володіє методологічними знаннями та навичками в конкретному секторі, а також має відповідні навички з методологічного нагляду;
 • Поінформований про підходи до ПЗПСП та спроможний до постійного нарощування потенціалу;
 • Має стратегічну підтримку з боку директорів з якості програм та інших членів команди вищого керівництва.

Кожен член команди (на індивідуальному та організаційному рівнях) повинен усвідомлювати свої функціональні завдання та обов’язки, а також процеси, які сприятимуть успішній інтеграції.

Перелік необхідних ролей у сфері ПЗПСП та відповідні посадові інструкції див. у розділі «Ключові ролі та відповідальність за інтеграцію ПЗПСП в організації Save the Children у Методологічному посібнику.

 

Як ми підтримуємо добробут персоналу?

Ми враховуємо потреби, необхідні для підтримки персоналу та волонтерів у нашому випадку. Персонал не може ефективно здійснювати заходи на рівні секторів, у сфері ПЗПСП або комплексні заходи без певного рівня особистого психічного здоров’я та добробуту. Тому для всіх працівників і волонтерів мають бути створені системи підтримки психічного здоров’я персоналу.

Поради, які допоможуть окремим особам і командам впоратися зі стресом і підвищити життєстійкість, див. у Методичній записці щодо добробуту персоналу організації Save the Children.

 

Які навички необхідні для персоналу з реалізації комплексних програм ПЗПСП?

Ми визначаємо, які навички є важливими у нашому випадку. Весь інтегрований персонал у всіх секторах потребує постійного розвитку потенціалу та нагляду. У Структурі кваліфікацій Save the Children визначені основні кваліфікації, необхідні для всіх працівників сектору, включаючи працівників сфери ПЗПСП. Конкретні потреби у розбудові потенціалу визначатимуться контекстом, функціями та обов’язками кожного працівника, а також мінливою ситуацією у сфері ПЗПСП. У наведеній нижче таблиці визначено деякі основні теми та навички, необхідні для всіх співробітників.

ив. розділ II Методологічного посібника для отримання інформації про ресурси, які можуть допомогти у формуванні кваліфікацій у конкретних галузях.

 

Як ми можемо більше дізнатися про найм та підтримку персоналу з реалізації комплексних програм ПЗПСП?

Ознайомтеся з ключовими ресурсами. Перегляньте наступні ресурси для отримання додаткових рекомендацій щодо забезпечення безпеки та підтримки персоналу у сфері ПЗПСП:

 • Добробут персоналу Методична записка щодо добробуту персоналу організації Save the Children
 • Перша психологічна допомога (ППД) Навчальний посібник з першої психологічної допомоги Save the Children
 • Управління суїцидальними ризиками Пакет управління суїцидальними ризиками призначений для розробки безпечного та надійного підходу до суїциду; він не є керівництвом для проведення лікування або надання терапевтичної допомоги пацієнтам із суїцидальними намірами. Пакет управління суїцидальними ризиками складається з 3 розділів:
  • Контрольний список для внутрішньої імплементації в офісі країни
  • Загальний протокол
  • Деталізований протокол

  Контрольний список Пакету управління суїцидальними ризиками дивіться тут.

 • Необхідні кваліфікації Структура кваліфікацій Save the Children

Догори

 

ДАЛІ:

Прочитайте рекомендації для окремих секторів

Прочитайте рекомендації щодо міжгалузевих тем