Сексуальне та гендерно-зумовлене насильство (СГЗН)

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПЗПСП ЩОДО МІЖСЕКТОРАЛЬНИХ ТЕМ

Залежно від культурного контексту, жертви СГЗН, їхні сім’ї та найближче оточення можуть зіткнутися з соціальним відчуженням, ізоляцією, дискримінацією, втратою гідності, подальшим насильством або навіть загрозою для життя.

Прочитайте короткий виклад нижче або перейдіть до повного посібника.

Залежно від культурного контексту, жертви СГЗН, їхні сім’ї та найближче оточення можуть зіткнутися з соціальним відчуженням, ізоляцією, дискримінацією, втратою гідності, подальшим насильством або навіть загрозою для життя.1 Коли дитина розповідає про сексуальне насильство, її батьки (опікуни), які не вчиняли насильства, зазвичай відчувають цілу низку емоцій. Серед них – гнів, невіра, шок, занепокоєння, глибокий сум і страх.

Спеціалісти, які працюють з випадками сексуального насильства над дітьми, повинні володіти стратегіями та навичками, що сприяють фізичному та емоційному зціленню і відновленню дитини, а також позитивному залученню осіб, що здійснюють догляд за дітьми, та/або членів сім’ї, які не вчиняють насильства.

[1] IFRC, Sexual and gender-based violence – A two-day psychosocial training. Training guide,2015

Ключові ресурси: